CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THUỐC PHÒNG BỆNH CHO GÀ ĐẺ

icon21-11-2017

TUỔI THUỐC DÙNG Đ. DÙNG MỤC ĐÍCH GHI CHÚ
 1 ngày tuổi ( khô lông sau khi nở)  VACCINE MAREK
 Phòng bệnh Marek  
   

 

 

 

 

1 - 4 ngày (VACCINE IB+ ND)

   - Giảm stress khi nhập gà, giúp gà phục hồi nhanh.

- Giúp ngăn ngừa các bệnh do virus trong quá trình úm.

 
   

 

 - Tiêu hóa trống đỏ nhanh ngừa bệnh E.Coli và các bệnh khác

 
    

 

 - Phòng ngừa bệnh tiêu chảy và hô hấp

 

5 - 7 ngày

  
   

 

- Tăng cường miễn nhiểm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

 
   

 

- Phòng bệnh cầu trùng

 
 

NYZOLTINE

   - Phòng ngừa bệnh nấm phổi, nấm diều  
   

 

- Chống cắn mổ, tăng cường sức đề kháng

 
 6 ngày CẮT MỎ NẾU GÀ ĐẺ  CHO UỐNG CHỐNG CHẢY MÁU VITAMIN K      
 8 ngày (VACCINE GUMBORO)      - Tăng sức đề kháng

- Phòng bệnh Gumboro

 
  

9 - 10 ngày (VACCINE IB)

  
     - Chống cắn mổ, tăng cường sức đề kháng

- Phòng bệnh Clostridium, Sal- monella, E.coli

 
   - Phòng bệnh Clostridium, Salmo- nella, E.coli  
 

NYZOLTINE

   - Tăng cường miễn nhiểm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus.  
       
 10 ngày (VACCINE ĐẬU CHỈ CHỦNG CHO GÀ NUÔI ĐẺ)    Đâm xuyên cánh  Phòng bệnh đậu  
 11- 12 ngày
     
  - Phòng CRD, ORT, Clostridium, Salmonela, cầu trùng  
 13 ngày  

HEPA PLUS / LIVER SOL

   - Tăng cường sức khỏe chuẩn bị tiêm vaccine- Tăng cường miễn nhiểm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc  
 14 ngày (VACCINE GUMBORO lần 2)      Phòng bệnh Gumboro  
 15 - 20 ngày  
   - Tăng cường sức khoẻ
- Phòng bệnh viêm ruột Clostridi- um, Salmonella, E.coli
- Tăng cường miễn nhiểm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
 
 21 ngày (VACCINE LASOTA)      Phòng bệnh ND  
 22 - 24 ngày  
  - Tăng cường sức khoẻ
- Phòng bệnh CRD
- Thúc tăng trọng
- Tăng cường miễn nhiểm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
 
 25 ngày (VACCINE IBD)      - Phòng bệnh IBD  
 26 - 29 ngày

 

 

 - Tăng cường sức khỏe chuẩn bị tiêm vaccine
- Tăng cường miễn nhiểm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
 
 30 ngày (VACCINE ILT)chỉ chủng nếu nuôi gà đẻ      - Phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhi m ILT  
 31 - 34 ngày     - Tăng cường sức khoẻ chuẩn bị vaccin
- Tăng cường miễn nhiểm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
 
 35 ngày (VACCINE IB)     - Phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhi m  
 36 - 44 ngày
      

 

 

- Tăng cường sức khoẻ
- Phòng hô hấp do Mycoplasma va Viêm ruột do Clostridium, Sal- monelle, E.coli
- Tăng cường miển nhiểm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

- Thúc tăng trọng

 

42 ngày vac- cin CORYZA LẦN 1chỉ áp dụng cho gà đẻ

 

Tiêm dưới da cổ

   
 45 ngày (VACCINE HAEMOVAX) chỉ chủng gà đẻ      - Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm  
 46 - 49 ngày       

 

 

 

 - Tăng cường sức khoẻ
- Phòng hô hấp do Mycoplasma va Viêm ruột do Clostridium, Sal- monelle, E.coli
- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

- Thúc tăng trọng

 
 50 ngày (VACCINE CÚM GIA CẦM)       - Phòng bệnh cúm gia cầm Từ giai đoạn này trở đi chỉ chủng gà đẻ

51 - 89 ngày

   

90 ngày (VACCINE LASOTA)

      

91 - 94 ngày

 

- Tăng cường sức khoẻ
- Phòng hô hấp do Mycoplasma va Viêm ruột do Clostridium, Sal- monelle, E.coli
- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
- Thúc tăng trọng

 

95 ngày(vaccine haemovax)

   - Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm  

105 ngày vaccin cory- za lần 2 chỉ áp dụng cho

 
   

Tiêm dưới da cổ

- Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm  
 96 - 114 ngày
 
  - Tăng cường sức khoẻ
- Phòng hô hấp do Mycoplasma va Viêm ruột do Clostridium, Sal- monelle, E.coli
- Giảm mẩm bệnh và ngăn ngừa các bệnh do virus. Chống lờn thuốc
- Thúc tăng trọng
 
 115 ngày (ND + IB + EDS)      - Phòng bệnh ND, ID, EDS, sung phù đầu  

116 - 119 ngày

 
 

- Tăng cường sức khoẻ
- Phòng hô hấp do Mycoplasma va Viêm ruột do Clostridium, Sal- monelle, E.coli
- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

 
 120 ngày (áp dụng cho gà đẻ trứng ấp)      - Phòng bệnh IBD  

120 ngày trở lên đến rớt hột

- Duy trì nâng suất khai thác trứng
- Tăng t lệ đồng đều

 
 

- Giảm stress khi thời tiết thay đổi

 

3 - 5 tháng sau lập lại ND + IB + EDS + CO- RYZA

 

- Phòng bệnh ND, ID, EDS, sung phù đầu

 

Ghi chú: Khi thấy biểu hiện chướng diều, thức ăn khó tiêu thì nên bổ sung thêm LISTOZYME (uống) và NAPHOS (trộn ăn) giúp gà dễ tiêu hóa thức ăn