CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THUỐC PHÒNG BỆNH CHO GÀ LÔNG MÀU

icon25-11-2017

 

TUỔI THUỐC DÙNG Đ. DÙNG MỤC ĐÍCH GHI CHÚ
 1 ngày tuổi ( khô lông sau khi nở)  VACCINE MAREK  Phòng bệnh Marek  
   

1 - 4 ngày (VACCINE IB+ ND)

    - Giảm stress khi nhập gà, giúp gà phục hồi nhanh.

- Giúp ngăn ngừa các bệnh do virus trong quá trình úm.

 
    - Tiêu hóa trống đỏ nhanh ngừa bệnh E.Coli và các bệnh khác  
    - Phòng ngừa bệnh tiêu chảy và hô hấp  

5 - 7 ngày

  
    - Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc  
    - Phòng bệnh cầu trùng  
 

NYZOLTINE

  - Phòng ngừa bệnh nấm phổi, nấm diều  
  - Chống cắn mổ, tăng cường sức đề kháng  
 6 ngày CẮT MỎ NẾU GÀ ĐẺ  CHO UỐNG CHỐNG CHẢY MÁU VITAMIN K      
 8 ngày (VACCINE GUMBORO)     - Tăng sức đề kháng

- Phòng bệnh Gumboro

 
  

9 - 10 ngày (VACCINE IB)

  
    - Chống cắn mổ, tăng cường sức đề kháng
- Phòng bệnh Clostridium, Sal- monella, E.coli
 
    - Phòng bệnh Clostridium, Sal- monella, E.coli  
 

NYZOLTINE

 

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus.

 
 10 ngày (VACCINE ĐẬU CHỈ CHỦNG CHO GÀ NUÔI ĐẺ)    Đâm xuyên cánh  Phòng bệnh đậu  
 11- 12 ngày   - Phòng CRD, ORT, Clostridium, Salmonela, cầu trùng  
 13 ngày

HEPA PLUS / LIVER SOL

- Giải độc gan

 
    - Tăng cường sức khỏe chuẩn bị tiêm vaccine- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc  
 14 ngày (VACCINE GUMBORO lần 2)      Phòng bệnh Gumboro  
 15 - 20 ngày

 

  - Tăng cường sức khoẻ
- Phòng bệnh viêm ruột Clostridi- um, Salmonella, E.coli
- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
 
 21 ngày (VACCINE LASOTA)       Phòng bệnh ND  
 22 - 24 ngày

  - Tăng cường sức khoẻ
- Phòng bệnh CRD
- Thúc tăng trọng
- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
 
 25 ngày (VACCINE IBD)     - Phòng bệnh IBD  
 26 - 29 ngày     - Tăng cường sức khỏe chuẩn bị tiêm vaccine
- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
 
 30 ngày (VACCINE ILT)chỉ chủng nếu nuôi gà đẻ     - Phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhi m ILT  
 31 - 34 ngày     - Tăng cường sức khoẻ chuẩn bị vaccin
- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
 
 35 ngày (VACCINE IB)     - Phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm  
 36 - 44 ngày     - Tăng cường sức khoẻ
- Phòng hô hấp do Mycoplasma va Viêm ruột do Clostridium, Sal- monelle, E.coli
- Tăng cường miển nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
- Thúc tăng trọng
 

42 ngày vac- cin CORYZA LẦN 1chỉ áp dụng cho gà đẻ

 

Tiêm dưới da cổ

   

45 ngày (VACCINE HAEMOVAX) chỉ chủng gà đẻ

- Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm

 
 46 - 49 ngày  

   - Tăng cường sức khoẻ
- Phòng hô hấp do Mycoplasma va Viêm ruột do Clostridium, Sal- monelle, E.coli
- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
- Thúc tăng trọng
 
 

50 ngày (VACCINE CÚM GIA CẦM)

    - Phòng bệnh cúm gia cầm  

Từ giai đoạn này trở đi chỉ chủng gà đẻ

51 - 60 ngày

- Tăng cường sức khoẻ
- Phòng hô hấp do Mycoplasma va Viêm ruột do Clostridium, Sal- monelle, E.coli
- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
- Thúc tăng trọng

 

Ghi chú: Khi thấy biểu hiện chướng diều, thức ăn khó tiêu thì nên bổ sung thêm LISTOZYME (uống) và NAPHOS (trộn ăn) giúp gà dễ tiêu hóa thức ăn