CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THUỐC PHÒNG BỆNH CHO GÀ TA THẢ VƯỜN

icon27-11-2017

TUỔI THUỐC DÙNG Đ. DÙNG MỤC ĐÍCH GHI CHÚ
 1 ngày tuổi ( khô lông sau khi nở)  VACCINE MAREK
 Phòng bệnh Marek  
   

 

 

 

 

1 - 4 ngày (VACCINE IB+ ND)

   - Giảm stress khi nhập gà, giúp gà phục hồi nhanh.

- Giúp ngăn ngừa các bệnh do virus trong quá trình úm.

 
   

 

 - Tiêu hóa trống đỏ nhanh ngừa bệnh E.Coli và các bệnh khác

 
    

 

 - Phòng ngừa bệnh tiêu chảy và hô hấp

 

5 - 7 ngày

  
   

 

- Tăng cường miễn nhiểm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

 
 

NYZOLTINE

   - Phòng ngừa bệnh nấm phổi, nấm diều  
 

 

- Chống cắn mổ, tăng cường sức đề kháng

 
 6 ngày CẮT MỎ NẾU GÀ ĐẺ  CHO UỐNG CHỐNG CHẢY MÁU VITAMIN K      
 8 ngày (VACCINE GUMBORO)      - Tăng sức đề kháng

- Phòng bệnh Gumboro

 
  

9 - 10 ngày (VACCINE IB)

  
     - Chống cắn mổ, tăng cường sức đề kháng

- Phòng bệnh Clostridium, Sal- monella, E.coli

 
  - Phòng bệnh Clostridium, Salmo- nella, E.coli  
 

NYZOLTINE

 

- Phòng ngừa bệnh nấm phổi, nấm diều

 
    - Tăng cường miễn nhi m, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus.  
 10 ngày (VACCINE ĐẬU CHỈ CHỦNG CHO GÀ NUÔI ĐẺ)    Đâm xuyên cánh  Phòng bệnh đậu  
 11- 12 ngày   - Phòng CRD, ORT, Clostridium, Salmonela, cầu trùng  
 13 ngày  

HEPA PLUS / LIVER SOL

   

- Giải độc gan

 

- Tăng cường sức khỏe chuẩn bị tiêm vaccine
- Tăng cường miễn nhiêm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

 
 14 ngày (VACCINE GUMBORO lần 2)      Phòng bệnh Gumboro  
 15 - 20 ngày  
 

- Tăng cường sức khoẻ
- Phòng bệnh viêm ruột Clostridi- um, Salmonella, E.coli
- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

 
 21 ngày (VACCINE LASOTA)      Phòng bệnh ND  
 22 - 24 ngày  
  - Tăng cường sức khoẻ
- Phòng bệnh CRD
- Thúc tăng trọng
- Tăng cường miễn nhiểm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
 
 25 ngày (VACCINE IBD)      - Phòng bệnh IBD  
 26 - 29 ngày

 

 

 - Tăng cường sức khỏe chuẩn bị tiêm vaccine
- Tăng cường miễn nhiểm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
 
 30 ngày (VACCINE ILT)chỉ chủng nếu nuôi gà đẻ      - Phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhi m ILT  
 31 - 34 ngày     - Tăng cường sức khoẻ chuẩn bị vaccin
- Tăng cường miễn nhiểm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
 
 35 ngày (VACCINE IB)     - Phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhi m  
 36 - 44 ngày

 

 

- Tăng cường sức khoẻ
- Phòng hô hấp do Mycoplasma va Viêm ruột do Clostridium, Sal- monelle, E.coli
- Tăng cường miển nhiểm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
- Thúc tăng trọng
 

42 ngày vac- cin CORYZA LẦN 1chỉ áp dụng cho gà đẻ

 

Tiêm dưới da cổ

   
 45 ngày (VACCINE HAEMOVAX) chỉ chủng gà đẻ      - Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm  
 46 - 49 ngày       

 

 

 

 - Tăng cường sức khoẻ
- Phòng hô hấp do Mycoplasma va Viêm ruột do Clostridium, Sal- monelle, E.coli
- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
- Thúc tăng trọng
 
 50 ngày (VACCINE CÚM GIA CẦM)       - Phòng bệnh cúm gia cầm Từ giai đoạn này trở đi chỉ chủng gà đẻ

51 - 89 ngày

- Tăng cường sức khoẻ
- Phòng hô hấp do Mycoplasma va Viêm ruột do Clostridium, Sal- monelle, E.coli
- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
- Thúc tăng trọng
 

90 ngày (VACCINE LASOTA)

    - Phòng bệnh ND  

91 - 94 ngày

 

- Tăng cường sức khoẻ
- Phòng hô hấp do Mycoplasma va Viêm ruột do Clostridium, Sal- monelle, E.coli
- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
- Thúc tăng trọng

 

 

Ghi chú: Khi thấy biểu hiện chướng diều, thức ăn khó tiêu thì nên bổ sung thêm LISTOZYME (uống) và NAPHOS (trộn ăn) giúp gà dễ tiêu hóa thức ăn