CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THUỐC PHÒNG BỆNH CHO VỊT THỊT

icon25-11-2017

TUỔI THUỐC DÙNG Đ. DÙNG MỤC ĐÍCH GHI CHÚ
   

1 - 4 ngày (VACCINE IB+ ND)

   

Tiêu hóa tròng đỏ nhanh và ồn định đường ruôt giúp ngừa bệnh E.Coli và các bệnh khác

 
   

- Giảm stress khi nhập gà, giúp gà phục hồi nhanh
- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

 
   

- Phòng ngừa bệnh hô hấp, đường ruột, nấm diều, nấm phổi

 

5 ngày

  
 VACCINE VIÊM GAN (mũi 1)  

Phòng ngừa bệnh viêm gan trên vịt

 
   

- Tăng cường hệ vi sinh đường ruột giúp ngăn ngừa bệnh đường ruột

 
   
NYZOLTINE  

- Phòng ngừa bệnh nấm diều, nấm phổi

 
 6 - 13 ngày  
   - Giảm stress, ổn định vi sinh đường ruột giúp tăng trọng nhanh  
 

  

 

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus.

 
 

- Phòng ngừa bệnh hô hấp và đường ruột

 

NYZOLTINE

- Phòng ngừa bệnh nấm phổi, nấm diều

 
 14 ngày  VACCINE DỊCH TẢ VỊT  

- Phòng bệnh dịch tả

 

 
 

- Tăng cường và ổn định hệ vi sinh đường ruột giúp ngừa các bệnh đường ruột
- Bổ sung dinh dưỡng giúp tăng trọng nhanh

 

NYZOLTINE

 

- Phòng ngừa nấm diều, nấm phổi

 
  

15 - 20 ngày

  
   

- Tăng cường và ổn định hệ vi sinh đường ruột giúp ngừa các bệnh đường ruột
- Bổ sung dinh dưỡng giúp tăng trọng nhanh

 
 

 

 

   

- Giải độc gan và tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

 
 HEPA PLUS / LIVER SOL  
 

- Phòng ngừa bệnh hô hấp, đường ruột, nấm diều, nấm phổi

 
 21 - 29 ngày     - Tăng cường và ổn định hệ vi sinh đường ruột giúp ngừa các bệnh đường ruột
- Bổ sung dinh dưỡng giúp tăng trọng nhanh
 
 

   

 

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

- Dùng liều 1ml /con / ngày liên tục 3 ngày

INNOCOSINE

- Phòng ngừa bệnh hô hấp và đường ruột

 
   

1 tháng (4 tuần)

 
 
 Vaccine cúm gia cầm  

- Phòng bệnh cúm gia cầm

 
   

- Tăng cường và ổn định hệ vi sinh đường ruột giúp ngừa các bệnh đường ruột
- Bổ sung dinh dưỡng giúp tăng trọng nhanh

 
     - Phòng ngừa bệnh đường ruột, nấm diều, nấm phổi  
 

5 - 8 tuần

 Vaccine dịch tả vịt ceva  

- Phòng ngừa bệnh dịch tả vịt

 
    

- Tăng cường và ổn định hệ vi sinh đường ruột giúp ngừa các bệnh đường ruột
- Bổ sung dinh dưỡng giúp tăng trọng nhanh

 
 

   

 

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

- Cho uống 3 ngày/ tuần
- Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.

HEPA PLUS / LIVER SOL

Giải độc gan cho vịt

 

- Phòng ngừa bệnh đường ruột, nấm diều, nấm phổi

 

Ghi chú: Khi thấy biểu hiện chướng diều, thức ăn khó tiêu thì nên bổ sung thêm LISTOZYME (uống) và NAPHOS (trộn ăn) giúp vịt dễ tiêu hóa thức ăn