CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THUỐC PHÒNG BỆNH CHO VỊT THỊT

icon25-11-2017

TUỔI THUỐC DÙNG Đ. DÙNG MỤC ĐÍCH GHI CHÚ
   

1 - 4 ngày (VACCINE IB+ ND)

   

Tiêu hóa tròng đỏ nhanh và ồn định đường ruôt giúp ngừa bệnh E.Coli và các bệnh khác

 
   

- Giảm stress khi nhập gà, giúp gà phục hồi nhanh
- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

 
   

- Phòng ngừa bệnh hô hấp, đường ruột, nấm diều, nấm phổi

 

5 ngày

  
 VACCINE VIÊM GAN (mũi 1)  

Phòng ngừa bệnh viêm gan trên vịt

 
   

- Tăng cường hệ vi sinh đường ruột giúp ngăn ngừa bệnh đường ruột

 
   
NYZOLTINE  

- Phòng ngừa bệnh nấm diều, nấm phổi

 
 6 - 13 ngày  
   - Giảm stress, ổn định vi sinh đường ruột giúp tăng trọng nhanh  
 

  

 

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus.

 
 

- Phòng ngừa bệnh hô hấp và đường ruột

 

NYZOLTINE

- Phòng ngừa bệnh nấm phổi, nấm diều

 
 14 ngày  VACCINE DỊCH TẢ VỊT  

- Phòng bệnh dịch tả

 

 
 

- Tăng cường và ổn định hệ vi sinh đường ruột giúp ngừa các bệnh đường ruột
- Bổ sung dinh dưỡng giúp tăng trọng nhanh

 

NYZOLTINE

 

- Phòng ngừa nấm diều, nấm phổi

 
  

15 - 20 ngày

  
   

- Tăng cường và ổn định hệ vi sinh đường ruột giúp ngừa các bệnh đường ruột
- Bổ sung dinh dưỡng giúp tăng trọng nhanh

 
 

 

 

   

- Giải độc gan và tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

 
 HEPA PLUS / LIVER SOL  
 

- Phòng ngừa bệnh hô hấp, đường ruột, nấm diều, nấm phổi

 
 21 - 29 ngày     - Tăng cường và ổn định hệ vi sinh đường ruột giúp ngừa các bệnh đường ruột
- Bổ sung dinh dưỡng giúp tăng trọng nhanh
 
 

   

 

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

- Dùng liều 1ml /con / ngày liên tục 3 ngày

INNOCOSINE

- Phòng ngừa bệnh hô hấp và đường ruột

 
   

1 tháng (4 tuần)

 
 
 Vaccine cúm gia cầm  

- Phòng bệnh cúm gia cầm

 
   

- Tăng cường và ổn định hệ vi sinh đường ruột giúp ngừa các bệnh đường ruột
- Bổ sung dinh dưỡng giúp tăng trọng nhanh

 
     - Phòng ngừa bệnh đường ruột, nấm diều, nấm phổi  
 

5 - 8 tuần

 Vaccine dịch tả vịt ceva  

- Phòng ngừa bệnh dịch tả vịt

 
    

- Tăng cường và ổn định hệ vi sinh đường ruột giúp ngừa các bệnh đường ruột
- Bổ sung dinh dưỡng giúp tăng trọng nhanh

 
 

   

 

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

- Cho uống 3 ngày/ tuần
- Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.

HEPA PLUS / LIVER SOL

Giải độc gan cho vịt

 

- Phòng ngừa bệnh đường ruột, nấm diều, nấm phổi

 

Ghi chú: Khi thấy biểu hiện chướng diều, thức ăn khó tiêu thì nên bổ sung thêm LISTOZYME (uống) và NAPHOS (trộn ăn) giúp vịt dễ tiêu hóa thức ăn

Hỗ trợ online