CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THUỐC PHÒNG BỆNH CHO NÁI MANG THAI

icon26-11-2017

TUỔI THUỐC DÙNG Đ. DÙNG MỤC ĐÍCH GHI CHÚ
   

11 tuần

 

 PRV - Maker Gold  

Ngừa giả dại (Aujesky Dis- ease)

 
   

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus.

- Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.
 
   - Tăng hệ vi sinh, ổn định đường ruột, ngừa tiêu chảy
- Bổ sung dinh dưỡng giúp hình thành bào thai nhanh
 

12 tuần

  

Coglapest

 

Swine Fever (SF)

 2 ml
 
  - Tăng hệ vi sinh, ổn định đường ruột, ngừa tiêu chảy
- Bổ sung dinh dưỡng giúp hình thành bào thai nhanh
 
 TIAMULIN   - Ngăn ngừa hô hấp  
   

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus.

- Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.

 

13 - 15 tuần

 AFTOPOR 3 types (O, A, Asia)   - Ngừa bệnh lỡ mồm long móng (FMD)  
 
 

- Tăng hệ vi sinh, ổn định đường ruột, ngừa tiêu chảy
- Bổ sung dinh dưỡng giúp hình thành bào thai nhanh

 
   

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus.

- Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.

 

Xổ lãi giun tr n (1 tuần trước khi sanh)

 

 

 

16 tuần

SANH

 SANH

SANH

 
  

2 tuần sau khi sanh

  

Porcilis Parvo

 

 

 

 
 

- Tăng hệ vi sinh, ổn định đường ruột, ngừa tiêu chảy
- Bổ sung dinh dưỡng giúp nuôi con tốt hơn

 
   

Phòng bệnh tiêu chảy

 
   

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus.

 
    - Cung cấp thêm sữa cho con bú