CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THUỐC PHÒNG BỆNH CHO HEO

icon26-11-2017

TUỔI THUỐC DÙNG Đ. DÙNG MỤC ĐÍCH GHI CHÚ
   

1 - 3 ngày

   

- Giúp ngăn ngừa các bệnh do vi khuẩn và virus trong quá trình úm heo.
- Tăng hệ vi sinh, ổn định đường ruột, ngừa tiêu chảy

 

 Cho mẹ uống 20ml/con liên tục 3 ngày
     
 TILMICOSIN  

- Phòng bệnh tiêu chảy

 

4 ngày

  
   

- Tăng sức đề kháng ph ng bệnh do vi khuẩn
- Ngừa bệnh cầu trùng và tiêu chảy

 
 IRON-JECT    

5 - 7 ngày

 (VACCINE MYCO-PAC)   - Phòng bệnh MYCOPLASMA Mũi 1 (Circo Virus)  
   

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

- Cho thêm mẹ uống 20ml/con liên tục 3 ngày. - Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.

   

- Tăng hệ vi sinh, ổn định đường ruột, ngừa tiêu chảy

 
   

- Tăng cường sức đề kháng trên heo con

 

 

 

- Tăng cường sữa cho heo mẹ

 

2 tuần

Vaccine tai xanh

 

 

 
   

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

- Cho thêm mẹ uống 20ml/con liên tục 3 ngày. - Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.

   

- Tăng cường sữa cho heo mẹ

 

Trộn cho mẹ ăn

 

 

- Tăng cường sức đề kháng trên heo con

 - Dùng cho cả con và mẹ
  

3 tuần

  
 (Vaccine myco-pac)  

- Phòng bệnh MYCOPLASMA Mũi 2 (Circo Virus)

 

PORCILIC PCV 2

- Tăng cường sữa cho heo mẹ

 
     
   

- Tăng cường sức đề kháng trên heo con

 - Dùng cho cả con và mẹ
     - Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do vi- rus. Chống lờn thuốc

- Cho thêm mẹ uống 20ml/con liên tục 3 ngày. - Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.

 

Ngày cai sữa (23 - 25 ngày)

   

- Phòng ngừa stress và bệnh tiêu chảy

 
   

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc

- Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.

   

- Tăng hệ vi sinh, ổn định đường ruột, ngừa tiêu chảy

 

     

3 ngày liên tiếp sau ngày cai sữa

 
 
   

- Giảm mầm bệnh và ngăn ngừa các bệnh do virus. Chống lờn thuốc

 - Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.
  
   - Ngừa stress, tăng cường sức khỏe heo con
- Tăng hệ vi sinh, ổn định đường ruột, ngừa tiêu chảy
 
 

3-6 ngày liên tiếp sau ngày cai sữa

   

Ngừa bệnh MYCOPLASMA, Pas- teurella, APP, Iletis,..

 
 HEPA PLUS / LIVER SOL  

- Giải độc gan

 

5 tuần

COGLAPEST (Dịch tả mũi 1)

   Ngừa bệnh dịch tả  
 
 

- Tăng hệ vi sinh, ổn định đường ruột, ngừa tiêu chảy
- Kích thích tăng trọng

 
     - Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
- Phòng bệnh hô hấp

- Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.

TIAMULIN

 

6 tuần

AFTOPOR 3 types (O, A, Asia)

 

- Ngừa bệnh lỡ mồm long móng

 
 
   - Tăng hệ vi sinh, ổn định đường ruột, ngừa tiêu chảy
- Kích thích tăng trọng
 
    

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
- Phòng bệnh hô hấp

- Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.

TIAMULIN

 
 

7 tuần

 COGLAPEST (Dịch tả mũi 2)    Ngừa bệnh dịch tả  
    

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
- Phòng bệnh hô hấp

 

TIAMULIN

 
 

8 tuần

 PRV - Maker Gold (Nều trại bị nhi m giả dại AD)  

Ngừa giả dại (Aujesky Disease)

 
     

- Tăng hệ vi sinh, ổn định đường ruột, ngừa tiêu chảy
- Kích thích tăng trọng

 
   

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus. Chống lờn thuốc
- Phòng bệnh hô hấp

- Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.

TIAMULIN