CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THUỐC PHÒNG BỆNH CHO HEO NÁI TƠ VÀ HẬU BỊ

icon26-11-2017

TUỔI THUỐC DÙNG Đ. DÙNG MỤC ĐÍCH GHI CHÚ
   

21 tuần

 Myco-Pac   

Chủng ngừa Mycoplasma

 
 Porcilis Parvo  Chủng ngừa Parvovirus lần 1  
     - Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus.  - Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.
 
 

- Tăng hệ vi sinh, ổn định đường ruột, ngừa tiêu chảy
- Kích thích tăng trọng

 

22 tuần

  
 - Ingelvac-PRRS  

Chủng ngừa Tai Xanh

 

- PRV-Makergold

Chủng ngừa Giả Dại (Aujesky Dissease)

 
 
 

- Tăng hệ vi sinh, ổn định đường ruột, ngừa tiêu chảy
- Kích thích tăng trọng

- Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.

 
   

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus.

 - Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.

23 tuần

 AFTOPOR 3 types (O, A, Asia)     - Ngừa bệnh lỡ mồm long móng  
 Porcilis Parvo

Chủng ngừa Parvovirus lần 2

 
 
 

- Tăng hệ vi sinh, ổn định đường ruột, ngừa tiêu chảy
- Kích thích tăng trọng

 

 

  - Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus.  - Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.

24 tuần

- Porcilis PCV2  

Chủng ngừa bệnh Circovirus

 

COGLAPEST

   - Chủng ngừa bệnh dịch tả  
   

- Bổ sung dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe để phối

 

 

 

- Tăng cường miễn nhiễm, kháng bệnh do vi trùng và bệnh do virus.

- Cho uống trước và sau khi chuẩn ngừa 24 tiếng.

 
  

25 - 27 tuần

  

PHỐI GIỐNG

 

PHỐI GIỐNG

PHỐI GIỐNG

 

PHỐI GIỐNG