Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Nam Nguyễn

  • Họ và tên: Nguyễn Văn A

  • Điện thoại: 0977777687

  • Email: 1111@gmail.com

  • Địa chỉ: 23 Ngo Tat To, Quận Bình Thạnh

  • Công ty: Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Nam Nguyễn

  • Điện thoại công ty: +84 93 859 59 73

  • Địa chỉ công ty: Phường 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam