8 Bài viết được tìm thấy

Câu hỏi 1

icon19-11-2017

Heo bị ngứa hay cọ gãi vào tường thường xuyên do nguyên nhân gì?

Chi tiết

Câu hỏi 5

icon19-11-2017

Xin cho biết tại sao heo đẻ nhiều con, heo con rất đẹp, nhưng heo mẹ lại không c ...

Chi tiết

Câu hỏi 2

icon19-11-2017

Xin chXin cho biết tại sao heo đẻ nhiều con, heo con rất đẹp, nhưng heo mẹ lại k ...

Chi tiết

Câu hỏi 3

icon19-11-2017

Thức ăn viên hay bột tốt cho heo?

Chi tiết

Câu hỏi 4

icon19-11-2017

Vì sao heo mẹ đẻ xong nuôi con bị rụng lông khi cai sữa thì lâu động dục lại, th ...

Chi tiết

Câu hỏi 6

icon19-11-2017

Xin cho biết vì sao heo hay cắn nhai đuôi nhau, cách phòng trị?

Chi tiết

Câu hỏi 7

icon19-11-2017

heo bị bón đi phân như "cứt dê" do nguyên nhân gì? Có hại không? Cách chữa trị?

Chi tiết

Câu hỏi 8

icon19-11-2017

Những nguyên nhân chủ yếu gây tiêu chảy heo con sau cai sữa và biện pháp phòng t ...

Chi tiết