19 Sản phẩm được tìm thấy
SẢN PHẨM
BÁN CHẠY

TOMAHAWK CHICK ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH PHỨC HỢP TRÊN GIA CẦM

Đọc thêm

PIGAMOXCOL 150 ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT

Đọc thêm

PIGAMOX 150 ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, E. COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG

Đọc thêm

PIGDOX 15 ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI - KHÒ KHÈ - E. COLI…

Đọc thêm

NYZOLTINE ĐẶC TRỊ NẤM DIỀU, NẤM TIÊU HÓA

Đọc thêm

INNO-TIAMULIN ĐẶC TRỊ HỒNG LỊ, VIÊM HỒI TRÀNG, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ

Đọc thêm

Sản Phẩm
BÁN CHẠY

INNOMOXCOL 150 ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT

Đọc thêm

SULTRIM FORT 204 ĐẶC TRỊ BỆNH HÔ HẤP - ĐẦU ĐEN - TIÊU CHẢY

Đọc thêm

ENTRIL PLUS 0.5% ĐẶC TRỊ BỆNH KHÒ KHÈ VÀ HÔ HẤP

Đọc thêm