7 Bài viết được tìm thấy

STRESS NHIỆT – SÁT THỦ ẨN MÌNH TRONG CHĂN NUÔI GIA CẦM, THỦY CẦM

icon28-12-2019

STRESS NHIỆT – SÁT THỦ ẨN MÌNH TRONG CHĂN NUÔI GIA CẦM, THỦY CẦM

Chi tiết

IMMUNOSAFE VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI PHÓ

icon23-11-2019

IMMUNOSAFE là một chế phẩm sinh học chứa phức hợp nhiều loại enzymes Protease đặ ...

Chi tiết

IMMUNOSAFE VÀ TÌNH TRẠNG BỆNH

icon22-11-2019

Hiện trạng bệnh trên cơ thể vật nuôi ngày càng phức tạp; những hình ảnh bệnh lý ...

Chi tiết

KHÁI NIỆM VỀ MEN ENZYME

icon22-11-2019

Để giải thích từ “Enzyme” thì rất phức tạp và dài dòng. Có thể dịch ra nghĩa tiế ...

Chi tiết

ĐẠM PEPTIDE HOẠT HÓA SINH HỌC (CASEIN)

icon15-11-2019

ĐẠM PEPTIDE HOẠT HÓA SINH HỌC (CASEIN)

Chi tiết

VIRUS VÀ CƠ CHẾ LÂY LAN

icon27-09-2017

Virus là các sinh vật không có cấu tạo tế bào, có kích thước rất n ...

Chi tiết

KHOÁNG HỮU CƠ

icon24-09-2017

Khoáng đóng một vai tr trong việc tối ưu hoá hoạt động của các enzym ...

Chi tiết